Asiantuntijaryhmän antamat suositukset

25.10.2023. Työkalu säteilysuojelun osaamisen ja koulutuksen arviointiin

No 18, 12.9.2022. Leikkaussalien säteilyn käytön syventävät auditoinnit

No 17, 28.2.2022. Sädehoidon syventävät auditoinnit

No 16, 16.3.2021. Kardiologisen säteilyn käytön kliiniset auditoinnit

No 15, 2.1.2019. Pään ja kaulan alueen KKTT-kuvantamisen syventävät auditoinnit

No 14, 24.1.2018. Pienten röntgentutkimusyksiköiden syventävät auditoinnit

No 13, 1.7.2017. Neljäs auditointikerta

No 12, 1.10.2015. Sädehoidon syventävät auditoinnit

No 11, 1.10.2015. Isotooppilääketieteen syventävät auditoinnit.

No 10, 1.1.2015. Röntgentutkimusten syventävät auditoinnit.

No 9, 1.11.2013. Kliinisen auditoinnin kolmas auditointikerta.

No 8, 1.3.2013. Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen.

No 7, Päivitetty 3.10.2019. Terveydenhuollon säteilyn käytön omatoimiset arvioinnit

No 6, 1.12.2009. Kliinistä auditointia koskevan EU:n suosituksen huomioon ottaminen Suomessa.

No 5, 1.12.2009. Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika.

No 4, 1.5.2008. STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa.

No 3, 15.12.2006. Akkreditointien huomioon ottaminen terveydenhuollon isotooppilääketieteen yksiköiden kliinisissä auditoinneissa.

No 2, 1.7.2006. Säteilyn lääketieteellisen käytön kliinisten auditointien kehittäminen: suositukset toiselle auditointikierrokselle.

No 1, Päivitetty 1.6.2011. Auditoijien koulutus, pätevyys ja riippumattomuus kliinisissä auditoinneissa