Seminaarit

Asiantuntijaryhmän järjestämät seminaarit

Asiantuntijaryhmä on järjestänyt useita seminaareja kliinisen auditoinnin tuloksista ja kehittämisestä.

Seuraavassa luettelossa (pp) tarkoittaa power point-esitystä.

Kliinisen auditoinnin kehittäminen


18.1.2016 klo 12-16
Aluehallintovirasto, Auditorio, Ratapihantie 9, Pasila, Helsinki.

Seminaarin ohjelma
Muistio (Yhteenveto seminaarista)
Hannu Järvinen, STUK
Seminaarin avauspuhe
Mikko Paunio, STM
KLIARY:n toiminta 2013-2015 ja toimintasuunnitelma 2016-2018 (pp)
Ritva Vanninen, KYS
Syventävät auditoinnit ja auditointikyselyt, yleistä (pp)
Hannu Järvinen, STUK
Röntgentutkimusten syventävät auditoinnit, KLIARY:n suositus no 10 (pp)
Merja Wirtanen, HUS
Isotooppilääketieteen syventävät auditoinnit, KLIARY:n suositus no 11 (pp)
Kirsi Timonen, K-S KS
Sädehoidon syventävät auditoinnit, KLIARY:n suositus no 12 (pp)
Tanja Skyttä, TAYS
Kliiniset auditoinnit ja viranomaisvalvonta (pp)
Markku Pirinen, STUK
Kliiniset auditoinnit ja akkreditointitoiminta (pp)
Tuija Sinervo, FINAS
Auditointiorganisaatioiden näkökulmat: Syventävien auditointien ja auditointikyselyjen toimeenpano ja auditointien tietojärjestelmän kehittäminen (pp)
Ulla-Mari Aakula, Labquality
Arto Helavuo, Qreform Oy

Kliinisen auditoinnin kehittäminen


19.1.2010 klo 12-16
Etelä-Suomen lääninhallitus, Ratapihantie 9, Pasila, Helsinki

Seminaarin ohjelma
Seminaarin avauspuhe
Mikko Paunio, STM
STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 (pp) ja toimintasuunnitelma 2010-2012
Seppo Soimakallio, TAYS
Kliininen auditointi – Euroopan Komission (EC) julkaisema ohje RP 159 (pp)
Hannu Järvinen, STUK
STM:n asetuksessa (423/2000) mainitun kymmenen kohdan huomioon ottaminen kliinisissä auditoinneissa (pp) (Suositus no 4, 1.5.2008)
Kliinisestä auditoinnista annettava auditointiraportti ja sen säilytysaika (pp) (Suositus no 5, 1.12.2009)

Tiina Lyyra-Laitinen, KYS
Miten hyvän käytännön kriteereitä voidaan kehittää? STM:n ryhmän selvitykset (pp)
Tuija Wigren, TAYS
Voidaanko auditointimenetelmiä kehittää? (pp) STM:n ryhmän selvitykset
Tuija Sinervo, FINAS
Auditointiorganisaatioiden näkökulmat: Kliinisen auditoinnin kehitystavoitteet (pp)
Kirsi Miettunen, Qualitor
Auditointiorganisaatioiden näkökulmat: Kliinisen auditoinnin kehitystavoitteet (pp)
Mervi Kauppila, NHG Audit Oy
Kaksi auditointia takana – muuttuiko mikään? (pp)
Lauri Karhumäki, HUS
Kliinisten auditointien viranomaisvalvonta (pp)
Eero Kettunen, STUK

Kliinisen auditoinnin tulokset ja kehittämisnäkymät


12.12.2006 klo 12-16
Etelä-Suomen lääninhallitus, Ratapihantie 9, Pasila, Helsinki

Seminaarin ohjelma
STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja suositukset (pp)
Seppo Soimakallio, TAYS, STM:n asiantuntijaryhmän pj.
Kliinisen auditoinnin tulokset (pp)
Mirja Hirvonen-Kari, HUS
Auditointiorganisaation näkökulma (pp)
Pirjo Berg, Qualisan Oy
Kliinisen auditoinnin toteutuminen: valvontaviranomaisen näkemykset (pp)
Ritva Bly, STUK
Kliinisen auditoinnin ja akkreditoinnin yhteensovittaminen isotooppilääketieteessä (pp)
Jari Heikkinen, Mikkelin ks
Kliinisen auditoinnin kansainväliset näkökulmat (pp)
Hannu Järvinen, STUK, STM:n asiantuntijaryhmän sihteeri