Muut julkaisut

Käytännön vinkkejä kliinisen auditoinnin tekemiseen etäyhteyksien avulla


Muistilista – Käytännön vinkkejä kliinisen auditoinnin tekemiseen etäyhteyksien avulla

Auditointikysely vartijaimusolmukkeiden gammakuvauksesta


Yhteenveto – Auditointikysely vartijaimusolmukkeiden gammakuvauksesta

Liitteitä ja esimerkkejä ryhmän antamiin suosituksiin:


Esimerkki omatoimisesta arvioinnista No 1 

Esimerkki omatoimisesta arvioinnista No 2 

Asiantuntijaryhmän julkaisemat raportit

Loppuraportti 2008


Edellä  mainittujen selvitysten pohjalta asiantuntijaryhmä on valmistellut loppuraportin ensimmäisen auditointikierroksen toteutumisesta Suomessa:

Kliinisten auditointien toteutuminen 2000-2006 ja auditoinneissa annetut kehittämissuositukset , Helsinki 1.12.2008.

Raportti 2006


Asiantuntijaryhmä teetti selvitykseen jatkoa vuonna 2006, kun kliininen auditointi oli ensimmäisen kerran toteutettu kaikissa säteilyä käyttävissä terveydenhuollon yksikössä.

Jatkoselvityksestä on julkaistu selvityksen tekijän raportti:

Säteilyn lääketieteellisen käytön kliinisten auditointien toteutuminen ja auditoinneissa annetut suositukset, raportti no 2

Raportti 2004


Syksyllä 2004 asiantuntijaryhmä käynnisti selvityksen kliinisten auditointien toteutumisesta ja niissä annetuista suosituksista. Selvityksellä pyrittiin arvioimaan auditointien vaikuttavuutta, auditointikriteerien tarkoituksenmukaisuutta ja auditointikäytännön ja raportoinnin kehittämistä.

Selvityksen tuloksista julkaistu raportti: 

Selvitys säteilyn lääketieteellisen käytön kliinisten auditointien toteutumisesta ja auditoinneissa annetuista suosituksista.