Muu toiminta

Kansainvälinen työpaja Tampereella 2008


Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä oli mukana tukemassa  EU:n kliinisen auditoinnin ohjeprojektiin kuulunutta kansainvälistä Workshopia Tampereella 8.-10.9.2008.

International workshop on practical implementation of clinical audit for medical exposure was held at Tampere Hall, Tampere, Finland on September 8-10, 2008.

The objectives of the Workshop were:

  • To introduce the purpose and detailed contents of the guidance drafted in the EC project before its publication
  • To present critical review of the guidance by invited critical reviewers (outside the project staff)
  • To provide a forum for discussions on headline questions in order to review to which extent the stakeholders of the Member States would be willing to accept the proposed guidance for harmonization of clinical audits
  • To provide an opportunity to present and exchange information on national systems, experiences and expectations on clinical audits

General information on the Workshop and the abstracts of presentations are available from the Book of Abstracts. Please note that the extracts from the draft EC Guidelines, included in the Book of Abstracts, are superseded by the final approved EC Guidelines (EC Energy Publications).

All presentations at the Workshop are available from the file of Power Point presentations.

Euroopan Komission ohje kliinisistä auditoinneista


Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmästä puheenjohtaja Seppo Soimakallio, sihteeri Hannu Järvinen ja jäsen Tuija Wigren olivat mukana Euroopan Komission perustamassa ja rahoittamassa projektissa (2007-2008), jonka tuloksena on julkaistu Euroopan Komission ohje kliinisistä auditoinneista.

European Commission Guidelines on Clinical Audit

Kansainvälinen symposium Tampereella 2003


Toukokuussa 2003 järjestettiin Tampereella kansainvälinen symposium kliinisestä auditoinnista. Symposiumin järjestivät sosiaali- ja terveysministeriö, STUK ja Qualisan Oy yhteistyössä joidenkin alan ammattijärjestöjen kanssa ja Euroopan Komission tuella. Symposiumissa pyrittiin kartoittamaan tilanne kliinisten auditointien toimeenpanossa EU:n jäsenmaissa ja kokoamaan tietoa auditointien toimeenpanoon liittyneistä ongelmista, auditointikriteereistä ja käytännön järjestelyistä.

Symposium järjestettiin ennen Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän perustamista, joten asiantuntijaryhmä ei ollut hankeessa suoraan mukana. Koska symposiumin loppuraportti kuitenkin sisältää mielenkiintoista lisätietoa kliinisistä auditoinneista, symposiumin loppuraportti on luettavana ohessa.

International Symposium on Practical Implementation of Clinical Audit for Exposure to Radiation in Medical Practices