KLIARY:n tehtävät

  • Seurata kliinisten auditointien toteutumista Suomessa sekä tehdä siitä valtakunnallisia yhteenvetoja
  • Ottaa kantaa autitointiorganisaatioiden pätevyyteen
  • Ottaa kantaa auditoijien pätevyyteen ja koulutukseen
  • Arvioida auditointikriteerien tarkoituksenmukaisuutta ja kattavuutta lääketieteellisen säteilyn käytön eri toimialoilla
  • Tehdä ehdotuksia tutkimus- ja hoitokohtaisista auditoinnin erityistavoitteista ja edistää niiden käyttöönottoa kliinisissä auditoinneissa
  • Koota ja verrata auditointituloksia, erityisesti tutkimus- ja hoitokohtaisista erityistavoitteista, ja tuottaa niistä vertailupalautetta jaettavaksi auditoiduille terveyden huollon yksiköille.
  • Arvioida terveydenhuollon muiden auditointi- ja arviointimenetelmien (mm. akreditointiin, sertifiointiin, ja laatupalkinto-järjestelmiin kuuluvat arvioinnit) merkittävyyttä kliinisen auditoinnin kannalta ja antaa suosituksia siitä, miten muita ulkoisia arviointeja voidaan hyödyntää kliinisessa auditoinnissa
  • Seurata kliinisten auditointien kansainvälistä kehitystä ja tehdä ehdotuksia Suomessa noudatetun käytännön kehittämiseksi