Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asettanut 18.12.2018 kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän, joka toimii auditointiorganisaatioista riippumattomana asiantuntijaryhmänä auditointitoiminnan koordinointia ja kehittämistä sekä auditointiohjelmien arviointia varten.

Asiantuntijaryhmän tavoitteena on:

  • kliinisten auditointien valtakunnallinen koordinointi ja kehittäminen lääketieteellisen säteilyn käytön tarpeita varten
  • kliinisten auditointien hyvän laadun ja auditointikriteerien yhdenmukaisuuden edistäminen

Asiantuntijaryhmän tarkempi tehtävänkuva >

Kliininen auditointi >

KLIARYN:n toimikausi on 1.1.2019-31.12.2021. Ryhmän toiminta on jatkoa samannimiselle asiantuntijaryhmälle, jonka sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti toimikausina 1.3.2004–31.12.2006 ja 1.1.2007–31.12.2009 ja THL toimikausina 1.1.2010–31.12.2012, 1.1.2013–31.12.2015 ja 1.1.2016-31.12.2018

RYHMÄN ANTAMAT SUOSITUKSET

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän on antanut uusia suosituksia 16.3.2021.

Suositukset