Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asettanut 22.2.2022 kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän, joka toimii auditointiorganisaatioista riippumattomana asiantuntijaryhmänä auditointitoiminnan koordinointia ja kehittämistä sekä auditointiohjelmien arviointia varten.

Asiantuntijaryhmän tavoitteena on:

  • kliinisten auditointien valtakunnallinen koordinointi ja kehittäminen lääketieteellisen säteilyn käytön tarpeita varten
  • kliinisten auditointien hyvän laadun ja auditointikriteerien yhdenmukaisuuden edistäminen

Asiantuntijaryhmän tarkempi tehtävänkuva >

Kliininen auditointi >

RYHMÄN VIIMEISIMMÄT JULKAISUT

Suositukset
Muut julkaisut