Yhteystiedot

Puheenjohtaja, radiologian professori Ritva Vanninen

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
PL 1777
70211 Kuopio
p. (017) 173 311
e-mail: ritva.vanninen@kuh.fi

Sihteeri, Tarkastaja Juha Suutari
Säteilyturvakeskus (STUK)
PL 14
00881 Helsinki
p. 09 75988222
e-mail: juha.suutari@stuk.fi